Členské schůze spolku a Stanovy spolku

    Koná se jednou za rok. Je nejvyšším orgánem spolku.

Stanovy spolku:    DOKUMENT

Zápisy z členské schůze

6. členská a 2. volební schůze: DOKUMENT

5. členská schůze:            DOKUMENT

4. členská schůze:            DOKUMENT

3. členská schůze:            DOKUMENT

2. členská schůze:            DOKUMENT

Ustavující schůze spolku:   DOKUMENT