Hospodaření spolku  

Výroční zprávu o činnosti spolku za jednotlivé roky nepíšeme, protože je patrné z webových stránek co děláme.

Zprávy o hospodaření spolku

Rok 2021:  DOKUMENT

Rok 2020:  DOKUMENT

Rok 2019:   DOKUMENT

Rok 2018:  DOKUMENT

Rok 2017:  vedeno v účetnictví od 18. března 2017

Výroční zpráva o činnosti spolku

Rok 2021:  viz. internetové stránky oddílu

Rok 2020:  DOKUMENT

Rok 2019:  DOKUMENT

Rok 2018:  viz. internetové stránky oddílu

Rok 2017:  viz. internetové stránky oddílu